EL - FATIHA

Bismillahi-r-Rahmani-r-Rahim

EL HAMDU LILLAHI

RABBIL’ALEMIN

ERRAHMANI RRAHIM

MALIKI JEVMIDDIN

IJJAKE NA’BUDU

VE IJJAKE NESTE’IN

IHDINE SSIRATAL MUSTEKIM

SIRATALLEZINE EN’AMTE’ ALEJHIM

GAJRIL MAGDUBI’ ALEJHIM

VELE DDALLIN - AminHvala Allahu,

Gospodaru svjetova,

Sveopcem Dobrocinitelju, Milostivom,

Gospodaru Sudnjeg dana!

Samo Tebe obozavamo

i samo od Tebe pomoc trazimo.

Uputi nas na pravi put,

na put onih kojima si

dao Svoje blagodati,

a ne na put onih na koje si

se rasrdio,

niti na put onih koji su zalutali. Amin!